დაბრუნება და გადაცვლა

ონლაინ შეძენილი პროდუქციის დაბრუნება/გადაცვლა

პროდუქტის დაბრუნება/გადაცვლის შემთხვევაში უნდა მობრძანდეთ ფილიალში.

რეგიონიდან შეძენილი პროდუქტის დაბრუნება/გადაცვლას უზრუნველყოფს მომხმარებელი, ნებისმიერი საკურიეროს მეშვეობით, რომლის მომსაურების საფასურს იხდის თავად.

შეძენის შემთხვევაში პროდუქციის დაბრუნება/გადაცვლა შესაძლებელია მისი მიღების დღიდან 3 სამუშაო დღის განმავლობაში.
დაბრუნება/გადაცვლა შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქციას აქვს შენარჩუნებელი სარეალიზაციო იერსახე, არის იდეალურ მდგომარეობაში და მასზე დატანილი ქარხნული იარლიყი (არსებობის შემთხვევაში) არ არის დაზიანებული ან მოხსნილი/დაკარგული.
პროდუქტის დაბრუნების შემთხვევაში თანხა დაგიბრუნდებათ 3-დან 5- დღემდე შუალედში.

მომხმარებლის მხრიდან პროდუქციის გადამოწმება ხდება მიღებისას, დაზიანების ან ქარხნული წუნის არსებობის შემთხვევაში აუცილებელია შეტყობინების მოხდენა იმავე დღეს, წინააღმდეგ შემთხვევაში, პროდუქცია დაბრუნებას/გადაცვლას არ ექვემდებარება.

ფასდაკლებული პროდუქცია დაბრუნებას არ ექვემდებარება, შესაძლებელია იმავე ან სხვა მოდელში გადაცვლა.

ფასდაკლებული პროდუქციის გადაცვლა ხდება იმავე დღეს, თუ პროდუქცია შეძენილია ფილიალში.

თუ პროდუქცია არის შეძენილი ონლაინ, მისი გადაცვლა ხდება მიღებიდან შემდეგ დღეს, ნივთის გადასაცვლელად უნდა მობრძანდეთ ფილიალში.

თუ ფასდაკლებული პროდუქციის გადაცვლა ვერ მოხერხდა, ზომის არქონის შემთხვევაში, შესაძლოა გადაცვლა ნებისმიერ სხვა მოდელში, რომელსაც აქვს იგივე ფასი. ნაკლებფასიან პროდუქციაში გადაცვლა არ ხორციელდება.

სპეციალურად მომხმარებლისთვის შეკვეთილი/გამოწერილი პროდუქცია არ ექვემდებარება დაბრუნებას, შესაძლებელია მისი გადაცვლა სხვა მოდელში ან ზომებში.

*გაითვალისწინეთ, რომ საცვლები არ ექვემდებარება დაბრუნება/გადაცვლას.

პროდუქტის გადაცვლის შემთხვევაში, მომხმარებელი აბრუნებს ძველ ნივთს.