დაბრუნება და გადაცვლა

ონლაინ შეძენილი პროდუქციის დაბრუნება/გადაცვლა

პროდუქტის დასაბრუნებლად/გადასაცვლელად უნდა დაგვიკავშირდეთ საკონტაქტო გვერდიდან, რის შემდეგადაც მოხდება მისი დაბრუნება/გადაცვლა.
პროდუქტის დაბრუნებისას/გადაცვლისას, საკურიერო მომსახურების ღირებულებას იხდის მომხმარებელი.
პროდუქციის დაბრუნება/გადაცვლა შესაძლებელია მისი მიღების დღიდან 3 დღის განმავლობაში.
დაბრუნება/გადაცვლა შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქციას აქვს შენარჩუნებელი სარეალიზაციო იერსახე, არის იდეალურ მდგომარეობაში და მასზე დატანილი ქარხნული იარლიყი (არსებობის შემთხვევაში) არ არის დაზიანებული ან მოხსნილი/დაკარგული.
პროდუქტის დაბრუნების შემთხვევაში თანხა დაგიბრუნდებათ 3-დან 5- დღემდე შუალედში.

პროდუქცია უნდა გადაამოწმოთ მიღებისას, თუ რამე დაზიანება ან ქარხნული წუნი აქვს უნდა შეგვატყობინოთ იმავე დღეს, წინააღმდეგ შემთხვევაში, პროდუქცია დაბრუნებას არ ექვემდებარება.

ფასდაკლებული პროდუქცია დაბრუნებას არ ექვემდებარება, შესაძლებელია იმავე ან სხვა მოდელში გადაცვლა.

სპეციალურად მომხმარებლისთვის შეკვეთილი/გამოწერილი პროდუქცია არ ექვემდებარება დაბრუნებას, შესაძლებელია მისი გადაცვლა სხვა მოდელში ან ზომებში.

*გაითვალისწინეთ, რომ საცვლები არ ექვემდებარება დაბრუნება/გადაცვლას.

პროდუქტის გადაცვლის შემთხვევაში, მომხმარებელი აბრუნებს ძველ ნივთს.