წინასწარ შეკვეთის წესები და პირობები

  • იმ შემთხვევაში, თუ თქვენთვის სასურველი პროდუქტი არ არის მარაგში და გსურთ წინასწარ შეკვეთა, დაგვიკავშირდით Facebook, Instagram ან Whatsapp გვერდის საშუალებით, რათა გადამოწმდეს შეკვეთის შესაძლებლობა.
  • Პროდუქციის შეკვეთის შემთხვევაში წინასწარ ირიცხება ტრანსპორტირების თანხა 20₾-ის ოდენობით (რომელიც შედის პროდუქტის ღირებულებაში), დანარჩენი თანხა ირიცხება ჩვენს ანგარიშზე პროდუქტის ჩამოსვლის შემდგომ.
  • პროდუქციის ტრანსპორტირების ვადა შეადგენს 10-16 სამუშაო დღეს, თუ არ შეიქმნა ლოგისტიკური შეფერხება სატრანსპორტო კომპანიის მიერ.
  • შეკვეთილი პროდუქცია არ ექვემდებარება დაბრუნებას, მხოლოდ შესაძლებელია გადაცვლა სხვა მოდელში ან ზომაში.
  • თუ მომხმარებელმა გადაწყვიტა შეკვეთის გაუქმება, რომელიც უკვე გზაშია და მისი გაფორმებიდან 16 სამუშაო დღე არ არის გასული, ტრანსპორტირების თანხა (20₾) არ ექვემდებარება დაბრუნებას.
  • ჩამოსული პროდუქციის შენახვა მომხმარებლისთვის შესაძლებელია 1 კვირის (7 დღე) განმავლობაში. თუ მომხმარებელმა არ მოაკითხა კუთვნილ ნივთს და არ დარიცხა თანხის დარჩენილი ნაწილი, აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ პროდუქტი ჩაეშვება რეალიზაციაში. ტრანსპორტირების თანხა (20₾) არ ექვემდებარება დაბრუნებას. *გაითვალისწინეთ, რომ შეკვეთილ პროდუქციაზე არ ვრცელდება სხვადასხვა სახის კუპონი (პრომო კოდი) და ფასდაკლებები.